Beskrivning

Storleken på staven är 30x5x5 mm. Man kan välja namn/text på alla fyra sidor.

Namnen/texten skrivs lodrätt.

Skriv precis hur du vill ha din text, t.ex. med små eller stora bokstäver. Vill du ha en hjärtsymbol på din namnbricka skriver du det med citationstecken.
Ett ex: ELVIRA ”hjärta”.

Stav – Halsband Man